Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » W Gminie Wieruszów nikt nie ma prawa być głodny!

Zoom in Regular Zoom out

W Gminie Wieruszów nikt nie ma prawa być głodny!

27 sierpnia 2020
image_pdfimage_print

Dożywianie jest wieloletnim programem, którego celem jest zapewnienie posiłku osobom, które są go pozbawione. Gorący posiłek można odebrać od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej o godz. 12:00. W sobotę i niedzielę osoby są zabezpieczone w żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu – Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019 Produkty żywnościowe wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Prócz tego osoby otrzymują pomoc pieniężną w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

Pomocą w ramach Programu Dożywianie mogą być objęte:

 • dzieci do 7 roku życia,

 • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

 • osoby i rodziny znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

 • posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,

 • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

  W razie głodu: całodobowe numery telefonu do kontaktu:
  797-462-929
  601-154-038