Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zamówienie – wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zoom in Regular Zoom out

Zamówienie – wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

20 marca 2018
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania na terenu gminy Wieruszów zrekrutowanych przez MGOPS w Wieruszowie. Liczba godzin będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP. W trakcie realizacji projektu planowane jest zaangażowanie 3 osób na podstawie umowy zlecenia.

Zamówienie – wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.