Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.5.2017 na roboty remontowo-budowlane

Zoom in Regular Zoom out

Zapytanie cenowe MGOPS.ZP.252.5.2017 na roboty remontowo-budowlane

20 czerwca 2017
image_pdfimage_print

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – strona 1 (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – strona 2 (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Kosztorys zerowy (pdf)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Umowa wstępna (doc)

MGOPS.ZP.252.5.2017 – Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane – Formularz ofertowy (doc)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.