Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zasiłek na czas oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności

Zoom in Regular Zoom out

Zasiłek na czas oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności

16 stycznia 2017
image_pdfimage_print

Zmiana w ustawie o pomocy społecznej wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Osoba, która stara się o wsparcie w formie zasiłku stałego, ale nie dysponuje jeszcze dokumentem wskazującym na stopień niepełnosprawności, będzie dołączać do wniosku potwierdzenie, że o niego wystąpiła. W okresie czekania na jego wydanie będzie jej przysługiwać zasiłek okresowy. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (pdf)

Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Jego celem jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14). Sędziowie zakwestionowali w nim regulacje zawarte w art. 106 ust. 3 ustawy w zakresie zasad przyznawania zasiłku stałego. Trybunał uznał, że jeśli osoba wystąpiła o stwierdzenie niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały, bo ze względu na tę dysfunkcję zdrowotną jest niezdolna do pracy, to powinna otrzymać to świadczenie od dnia stwierdzającego uszczerbek na zdrowiu.

Nowelizacja zakłada więc, że osoba, która nie posiada ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będzie razem z wnioskiem o zasiłek stały składać potwierdzenie, że wystąpiła o jego wydanie. W takiej sytuacji będzie z nią przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, a postępowanie o przyznanie świadczenia będzie wstrzymywane aż do momentu dostarczenia prawomocnego lub ostatecznego dokumentu wskazującego na niepełnosprawność.

Aby w tym czasie osoba nie była pozbawiona środków do życia, będzie jej przyznany zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.
Natomiast po tym, gdy już zostanie wydane orzeczenie, będzie miała 60 dni na to, aby przedstawić je ośrodkowi pomocy społecznej. Wówczas zawieszone postępowanie zostanie podjęte, a zasiłek stały zostanie przyznany od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wspomnianym potwierdzeniem.

W przypadku gdy osoba zgłosi się po 60 dniach od otrzymania orzeczenia, świadczenie będzie mogła otrzymywać od miesiąca, w którym je dostarczy.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.