Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zarządzenie nr 15/2015

Zoom in Regular Zoom out

Zarządzenie nr 15/2015

7 grudnia 2015
image_pdfimage_print

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od  pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Na art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z obniżeniem obowiązującego w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy, z uwagi na przypadający w sobotę tj. 26 grudnia 2015 r. Święto Bożego Narodzenia, wyznaczam dzień 24 grudzień 2015 r., jako dzień, wolny od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.